Säkerhetsinstruktioner följer med produkten, men om du inte ha dem tillhands, kan du läsa dem här.

 

 • Använd inte kokande vatten när du fyller din värmeflaska. Vattnet ska svalna lite och fyll flaskan till högst två tredjedelar eller mindre.
 • Överfyll inte värmeflaskan, det kan leda till sprickor.
 • Håll värmeflaskan vid flaskhalsen i en upprätt position och fyll i vatten långsamt, så att inget varmt vatten stänker tillbaka.
 • Släpp ut onödig luft från flaskan genom att försiktigt sänka den på en plan yta tills du ser vatten vid öppningen.
 • Skruva fast proppen tillräckligt för att säkerställa att inget vatten läcker ur öppningen. Fingertät är lagom.
 • Om värmeflaskan kommer att ha längre kontakt med huden, ska du använda ett passande fodral för att förebygga brännskador.
 • Värmeflaskan får inte användas som kudde och du får inte sitta på den.
 • Använd inte vatten från varmvattenkranen, eftersom det kan förkorta värmeflaskans livslängd.
 • Undvik kontakt med heta ytor.
 • Undvik kontakt med olja och fett.
 • När värmeflaskan inte används, ska den tömmas och lagras med öppen propp i en sval, torr och mörk plats.
 • Undvik direkt solljus.
 • Lägg ingenting på värmeflaskan när den lagras.
 • Försäkra dig att flaskan och proppen är felfria innan du använder dem.

VARNING – VÄRMEFLASKAN KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR. UNDVIK LÄNGRE DIREKTKONTAKT MED HUDEN.