Säkerhetsinstruktioner för din värmeflaska

 

Det är alltid tillverkarens säkerhetsinstruktioner som följer med produkten som gäller. Kontakta oss gärna om du har tappat bort instruktionerna, så får du nya av oss.

Här kan du läsa allmänna instruktioner om hur man använder en värmeflaska på ett säkert sätt:

 

 • Använd inte kokande vatten när du fyller din värmeflaska. Vattnet ska svalna lite och fyll flaskan till högst två tredjedelar eller mindre.
 • Överfyll inte värmeflaskan, det kan leda till sprickor.
 • Håll värmeflaskan vid flaskhalsen i en upprätt position och fyll i vatten långsamt, så att inget varmt vatten stänker tillbaka.
 • Släpp ut onödig luft från flaskan genom att försiktigt sänka den på en plan yta tills du ser vatten vid öppningen.
 • Skruva fast proppen tillräckligt med fingrarna för att säkerställa att inget vatten läcker ur öppningen. Använd ej verktyg, skruvar du för hårt, kan du förstöra gänget.
 • Om värmeflaskan kommer att ha längre kontakt med huden, ska du använda ett passande fodral eller handduk som du linder flaskan i för att förebygga brännskador.
 • Värmeflaskan får inte användas som kudde och du får inte sitta på den.
 • Använd inte vatten från varmvattenkranen. Det innehåller kalk/andra föroreningar som kan förkorta värmeflaskans livslängd.
 • Se till att värmeflaskan inte kommer i kontakt med heta ytor. Det kan leda till deformering/skada.
 • Se till att värmeflaskan inte kommer i kontakt med olja och fett. Detta kan angripa materialet.
 • När värmeflaskan inte används, ska den tömmas och lagras med öppen propp i en sval, torr och mörk plats.
 • Undvik att värmeflaskan ligger i direkt solljus.
 • Lägg ingenting på värmeflaskan när den lagras.
 • Försäkra dig att flaskan och proppen är felfria innan du använder dem.

VARNING – VÄRMEFLASKAN KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR. UNDVIK LÄNGRE DIREKTKONTAKT MED HUDEN.